อบรมหลักสูตร ศิลปศาสตร์การพูด

อบรมหลักสูตร  ศิลปศาสตร์การพูด
พนักงานบริษัท เข้าอบรมหลักสูตร "ศิลปศาสตร์การพูด" รุ่นที่ 97 เมื่อวันที่ 6- 7 กุมภาพันธ์ 2558 จัดโดย ศูนย์ฝึกอบรม เดอะเบสท์ สปีช พลัส 

NEWS & EVENTS LIST

อบรมหลักสูตร The Best Speech and Communication (6)จัดอบรมสัมมนา กิจกรรมสร้างสามัคคีจัดอบรมพนักงานช่างไฟจัดอบรมหัวข้อ ความปลอดภัยในการขับรถ และกฎจราจรอบรมหลักสูตร ศิลปศาสตร์การพูดอบรมหลักสูตร The Best Speech and Communication